Profesjonalny Wywiad Gospodarczy Skarbiec

Zakres usług

Śledztwa gospodarcze

W zakresie tzw. śledztw gospodarczych Profesjonalny Wywiad Gospodarczy Skarbiec oferuje przygotowanie prawnych audytów korporacyjnych w interesie akcjonariuszy, rad nadzorczych bądź zarządów.

 

Śledztwa gospodarcze polegają one na analizie dokumentacji korporacyjnej, procedur działania i kontraktów spółki w celu uzyskania odpowiedzi na pytania:

  • Czy spółka i/lub członkowie jej organów są zagrożeni odpowiedzialnością wynikającą z przepisów prawa podatkowego, handlowego, upadłościowego bądź ryzykiem odpowiedzialności za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu?
  • Czy istnieje ryzyko wyprowadzania środków ze spółki przez pracowników, menadżerów albo podmioty trzecie?
  • Czy dokumentacja spółki zapewnia rzetelną i pełną wiedzę o stanie spraw spółki?
  • Czy niektóre transakcje spółki mają podejrzany, niestandardowy charakter?
  • Czy umowy spółki zawierają wady prawne, niestandardowe regulacje odnośnie kar umownych, okresów wypowiedzenia bądź inne postanowienia, które mogą narazić spółkę na dodatkową odpowiedzialność?
  • Czy procedury działania podmiotu umożliwiają wykrywanie podejrzanych transakcji i zapobieganie im?

Skontaktuj się z nami

Kancelaria Prawna Skarbiec
ul. Maciejki 13, 02-181 Warszawa
Adres e-mail:
Telefon:

Informujemy, że kontaktując się z nami, wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie danych: imienia i nazwiska, firmy, adresu e-mail, adresu zamieszkania, adresu siedziby, numeru telefonu, w celach marketingowych, ofertowych i promocyjnych dotyczących usług oferowanych przez Kancelarię i podmioty powiązane.

Home & Market BCC Gazeta Prawna Gentleman Gazeta Finansowa Rising Stars 2013 Rzetelna Firma Home & Market Overseas Agent Rising Stars 2012