Profesjonalny Wywiad Gospodarczy Skarbiec

Zakres usług

Procedura w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu ("Ustawa") tak zwane "instytucje obowiązane" mają obowiązek wprowadzić w formie pisemnej wewnętrzną procedurę w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

 

Wewnętrzna procedura powinna w szczególności zawierać określenie sposobu wykonania środków bezpieczeństwa finansowego, rejestracji transakcji, sposobu analizy i oceny ryzyka, przekazywania informacji o transakcjach Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej, procedury wstrzymania transakcji, blokady rachunku i zamrożenia wartości majątkowych, sposób przyjmowania oświadczeń, o których mowa w art. 9e ust. 5 Ustawy, o ile są przyjmowane, oraz sposób przechowywania informacji.

Profesjonalny Wywiad Gospodarczy Skarbiec oferuje kompleksowe przygotowanie procedury oraz stały monitoring nad jej uaktualnianiem w związku ze zmianami przepisów prawa. Podkreślić należy, iż tylko od ostatniego tekstu jednolitego z 2003 r. Ustawa była zmieniana dwadzieścia trzy razy.

Skontaktuj się z nami

Kancelaria Prawna Skarbiec
ul. Maciejki 13, 02-181 Warszawa
Adres e-mail:
Telefon:

Informujemy, że kontaktując się z nami, wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie danych: imienia i nazwiska, firmy, adresu e-mail, adresu zamieszkania, adresu siedziby, numeru telefonu, w celach marketingowych, ofertowych i promocyjnych dotyczących usług oferowanych przez Kancelarię i podmioty powiązane.

Home & Market BCC Gazeta Prawna Gentleman Gazeta Finansowa Rising Stars 2013 Rzetelna Firma Home & Market Overseas Agent Rising Stars 2012