Publikacje

 

[2022-11-29] Kancelaria Prawna Skarbiec: Tajemnica obrończa a raportowanie do GIF – konflikt interesów

Na styku ustawowego obowiązku do zachowania tajemnicy obrończej i do raportowania transakcji podejrzanych dochodzi do nierozstrzygalnego konfliktu dóbr prawnie chronionych, w sytuacji w której ta sama osoba będzie występować jako instytucja obowiązana , a następnie jako obrońca klienta w związku zarzutami odnoszącymi się do transakcji podejrzanych. Taka sytuacja powinna zostać ustawowo wyłączona.

[2012-07-17] Skarbiec.biz: Wielki Brat patrzy, czyli co o nas wie Generalny Inspektor Informacji Finansowej

Publikowany corocznie raport z działalności Generalnego Inspektora Informacji Finansowej pozwala oszacować, jakie informacje na temat obywateli zbiera nasz rząd w związku z przeciwdziałaniem praniu brudnych pieniędzy oraz walką z finansowaniem terroryzmu.

[2009-06-25] Dziennik: Twarde prawo, ale… nie dla polityków

Mec. Robert Nogacki dla „Dziennika” na temat propozycji nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzm.

[2009-05-16] Gazeta Finansowa: Pranie pieniędzy może być trudniejsze, ale nie dla polityków

Wystarczy, żeby firma otrzymała 15 000 euro w gotówce, by musiała wdrożyć obowiązki związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy – przewiduje rządowy projekt ustawy. Nowe przepisy, choć wydają się nieuniknione, mogą budzić kontrowersje, tym bardziej, że ostrzejszym regułom nie będą podlegały partie polityczne. W dniu 21 kwietnia 2009 r. sejmowa Komisja Finansów Publicznych przygotowała sprawozdanie ze swoich prac nad rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu oraz o zmianie niektórych innych ustaw, zwanej potocznie „ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy”. W dużej mierze nowe rozwiązania stanowią spóźnioną implementację dyrektyw unijnych w tym zakresie tj. 2005/60/WE oraz 2006/70/WE.

[2008-01-16] Skarbiec.biz: Finroyal

W związku z reportażem TVN „Królewski przekręt” przypominamy ustalenia Skarbiec.Biz na temat firmy Finroyal.