Pranie brudnych pieniędzy

 

Choć procedury przeciwdziałania praniu pieniędzy mają na celu ochronę nas przed efektami przestępstw to jednak są one także podatne na błędy w stosowaniu bądź nawet świadome nadużycia, których ofiarami mogą być przedsiębiorcy i konsumenci.

W wielu wypadkach zdarza się, że instytucje finansowe bez wystarczających przesłanek składają raporty o transakcji podejrzanej, które mogą doprowadzić do sparaliżowania biznesu klienta, albo co gorsza zamykają rachunek bankowy klienta bez słowa merytorycznego wyjaśnienie. W dalszej kolejności może prowadzić to do blokady rachunku bankowego przez Prokuratora, która również może zostać dokonana z przyczyn wątpliwych merytorycznie.

O środkach zaradczych możesz przeczytać więcej w naszej publikacji na temat procedur AML i KYC.

 

Najczęściej zadawane pytania>>>

 

Kancelaria Skarbiec pomaga pokrzywdzonym będącym ofiarami prania pieniędzy i takich przestępstw jak oszustwa internetowe czy też oszustwa za pomocą kryptowalut, czy też ofiarom włamań na giełdy kryptowalut.

Z drugiej strony, jako obrońcy i pełnomocnicy reprezentujemy w toku postępowań karnych także takie osoby którym zarzuca się popełnienie czynów zabronionych w związku z którymi mieli oni jakoby dokonać prania brudnych pieniędzy. Zarzut prania pieniędzy pojawia się szczególnie często w odniesieniu do osób którym zarzuca się oszustwo w podatku CIT, czy też agresywną optymalizację podatkową odnośnie PIT.

Zarzut prania pieniędzy bardzo często wraca też wobec osób dokonujących obrotu kryptowalutami, korzystają z takich rozwiązań prawnych jak spółki fasadowe z dyrektorami nominowanymi i udziałowcami powierniczymi czy zmiana rezydencji podatkowej, bądź też tzw. paszporty na sprzedaż – złote wizy – obywatelstwo ekonomiczne.

Pomagamy także instytucjom obowiązanym w przygotowaniu takich dokumentów jak procedura przeciwdziałania praniu pieniędzy

 

Usługi

 

  • Reprezentacja klientów zagrożonych bezpodstawnym zamrożeniem środków dokonanym przez bank, organa ścigania albo Krajową Administrację Skarbową;
  • Reprezentacja klientów, którym instytucja finansowa wypowiedziała umowę bez podstaw prawnych;
  • Reprezentacja osób podejrzewanych albo oskarżonych o przestępstwo prania brudnych pieniędzy;
  • Audyt polityk i procedur pod kątem zgodności instytucji obowiązanej z krajowymi i międzynarodowymi przepisami, wytycznymi regulatorów oraz praktykami rynkowymi z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
  • Przygotowanie dokumentu Procedura w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
  • Wsparcie we wdrożeniu wymogów regulacyjnych w firmie
  • Ocena ryzyka związanego z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu instytucji,
  • Wsparcie w wykonywaniu obowiązków regulacyjnych, min. w identyfikacji Beneficjenta Rzeczywistego (UBO), identyfikacji klientów (Profesjonalny Wywiad Gospodarczy)
  • Wsparcie w kwestiach spornych z klientami, regulatorami i instytucjami nadzorczymi,
  • Szkolenia dla pracowników realizujących obowiązki w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

 

Nasze doświadczenia w tym zakresie obejmują kompleksową pomocą w przygotowaniu procedur i realizacji obowiązków AML dla takich podmiotów jak giełdy kryptowalut, galerie sztuki i domy aukcyjne, jubilerzy i mennice, a także adwokaci, radcowie prawni i doradcy podatkowi. Pomagamy także w ocenie ryzyka przedsiębiorcom którzy nie są instytucjami obowiązanymi, ale działają w branżach które są uznawane za wrażliwe i podatne na ryzyko nadużycia w zakresie prania pieniędzy np. miksery kryptowalut czy obrót tokenami NFT.

Służymy poradami także osobom i podmiotom, które dokonują częstych transakcji z udziałem krajów które są uznawane za podwyższonego ryzyka w świetle procedur przeciwdziałania prania pieniędzy, takich jak Dubaj i Zjednoczone Emiraty Arabskie.

Kancelaria Skarbie służy także wsparciem przedsiębiorcom i instytucją finansowym, na których ciążą obowiązki związane z sankcjami międzynarodowymi, do których to obowiązków należą m.in. zakaz udostępniania osobie wpisanej na listę lub na jej rzecz – bezpośrednio lub pośrednio – jakichkolwiek środków finansowych lub zasobów gospodarczych. Sankcje ekonomiczne i finansowe muszą być realizowane nie tylko przez instytucje finansowe, ale przez wszystkie osoby fizyczne i prawne działające na terytorium UE oraz przez podmioty unijne prowadzące działalność zagranicą.

Jest to wyjątkowo złożona problematyka, albowiem należy wziąć pod uwagę nie tylko krajowe przepisy sankcyjne, ale także sankcje wprowadzane przez Unię Europejską, sankcje nakładane przez Organizację Narodów Zjednoczonych, Unię Europejską czy też sankcje nakładane przez Stany Zjednoczone Ameryki. Szerzej omawiamy sankcje wobec Rosji, sankcje wobec Korei Północnej i sankcje wobec Wenezueli.