Oszustwa w podatku dochodowym CIT jako przestępstwo bazowe dla prania pieniędzy

 

W ostatnich latach doszło do potężnego wstrząsu sejsmicznego w dziedzinie optymalizacji podatkowej. Wiele rozwiązań, które kilka lat temu uchodziły za legalne i bezpieczne, miały ugruntowaną linię pozytywnych interpretacji podatkowych, teraz uznawane są za agresywną optymalizację podatkową i stanowią przedmiot intensywnych kontroli podatkowych.

W ślad za sprawami podatkowymi wszczynane są sprawy karnoskarbowe i mogą być także stawiane zarzuty prania pieniędzy. Kancelaria Prawna Skarbiec udziela pomocy osobom, którym postawiono zarzuty prania pieniędzy związane z podejrzeniem oszustw podatkowych w zakresie podatku CIT.

 

Najczęściej zadawane pytania>>>

 

Typowe obszary takich sporów z fiskusem to:

  • zagadnienie wypłaty dywidendy do zagranicznych spółek holdingowych,
  • wypłata zagranicę opłat licencyjnych,
  • wypłata tzw. pensji dyrektorskich ze spółek maltańskich i innych spółek zagranicznych.

 

Kancelaria Prawna Skarbiec ma bardzo duże doświadczenie praktyczne w reprezentowaniu podatników w tego rodzaju sprawach podatkowych i w toku postępowań karnoskarbowych.

 

W sprawach tych stale pojawiają się podobne motywy przewodnie dotyczące w szczególności:

 

Optymalizacja podatkowa podatku dochodowego od osób prawnych – wybrane publikacje prasowe

 

[Listopad 2023] Dzięki optymalizacji podatkowej Apple płaciło podatek dochodowy według efektywnej stawki zaledwie 0,005% podatku (2014) – Unia Europejska nałożyła karę 13 miliardów euro zaś sprawa jest wciąż w toku.

Doradca Trybunału Sprawiedliwości UE zalecił zrewidowanie wyroku w długotrwałym sporze podatkowym pomiędzy Apple a Komisją Europejską. Sąd UE uchylił decyzję Komisji o nałożeniu na Apple grzywny w wysokości 13 miliardów euro w 2016 r., ale doradca sugeruje, że sąd w swoim wyroku dopuścił się błędów prawnych.

Komisja twierdziła, że Apple skorzystał z nieuczciwej pomocy państwa w drodze irlandzkich interpretacji indywidualnych prawa podatkowego, dzięki czemu technologiczny gigant mógł zapłacić w 2014 r. zaledwie 0,005% podatku.

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7129574556872159232

 

W jaki sposób „sprytny” manewr księgowy doprowadził do obciążenia podatkowego Microsoftu kwotą 29 miliardów dolarów? Podczas największej kontroli podatkowej w historii USA, IRS skutecznie odparł wysiłki Microsoftu zmierzające do przypisania zysków korporacji małej fabryczce w Puerto Rico:

” (…) Microsoft przeniósł co najmniej 39 miliardów dolarów amerykańskich zysków do Portoryko, gdzie doradcy podatkowi firmy, KPMG, przekonali rząd tego terytorium do przyznania Microsoftowi stawki podatkowej wynoszącej nieomal 0%.

Microsoft uzasadnił ten transfer absurdalnie brzmiącą umową: sprzedał swój najcenniejszy majątek – własność intelektualną – na rzecz 85-osobowej fabryczki, której był właścicielem, położonej w małym portorykańskim mieście.

Przez lata pracy IRS odkrył dowody, które według niego obnażyły cały plan. W jednym z dokumentów dyrektor wyższego szczebla firmy Microsoft pochwalił „czystą grę podatkową” firmy. W innym KPMG planowało, jak „sprawić”, by firma stworzona przez Microsoft w celu posiadania fabryki w Puerto Rico – i części zysków Microsoftu – „wydawała się realna”.

Tymczasem liczby, których Microsoft użył do zawarcia umowy, są śmieszne – stwierdziła agencja. W jednym przypadku Microsoft powiedział inwestorom, że jego przychody wzrosną od 10% do 12%, ale IRS powiedział, że liczba ta wyniesie 4% (…)”

” (…) Ostatnie lata to złoty wiek dla unikania płacenia podatków przez korporacje, a rynkowi giganci – mimo swoich ogromnych przychodów- zazwyczaj płacą podatki liczone według jednocyfrowych stawek lub nawet nie płacą wcale.

Ale to, jak korporacjom udaje się to zrobić i utrzymać IRS na dystans, jest przeważnie owiane tajemnicą. Proces audytu podatkowego jest poufny, a z IRS, pomimo wszystkich jego wad, nie ma „przecieków”. Wojna Microsoftu z IRS oferuje rzadki wgląd w to, jak gigantyczna firma manewruje, aby uniknąć podatków i jak reaguje, gdy rząd próbuje się z nimi rozprawić.

ProPublica zrekonstruowała walkę na podstawie tysięcy stron dokumentów sądowych, informacji uzyskanych na podstawie wniosków z rejestrów publicznych oraz relacji obecnych i byłych pracowników IRS (…)”

https://www.linkedin.com/posts/robert-nogacki-7503491a5_the-irs-decided-to-get-tough-against-microsoft-activity-7119205907414052864-wK7r

 

[Wrzesień  2023]  BONN, 18 września (Reuters) – W poniedziałek stanął przed sądem czołowy niemiecki bankier oskarżony o udział w wielomiliardowym programie oszustw podatkowych w Niemczech, w który wplątały się dziesiątki krajowych i światowych banków oraz setki osób prywatnych.

W ramach programu, znanego jako „cum-ex” lub „dividend stripping”, banki i inwestorzy szybko handlowaliby akcjami spółek w okolicach dnia wypłaty dywidendy, zacierając w ten sposób własność akcji i umożliwiając wielu stronom fałszywe odzyskiwanie ulg podatkowych od dywidend.

Luka, która umożliwiła rozwój handlu w latach 2005–2012, została już zamknięta, ale długotrwałe dochodzenie nabrało ogromnych rozmiarów, ponieważ sądy i urzędnicy próbują pociągnąć sprawców do odpowiedzialności i odzyskać szacunkowo 10 miliardów euro (10,66 miliarda dolarów) utraconego od rządu kasetony.

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7110366292070559745

 

[Listopad 2023] FORTUNE: Firma Airbnb Inc. pozyskała we Włoszech czynsze o wartości 4 miliardów dolarów, ale teraz policja finansowa tego kraju konfiskuje 835 milionów dolarów, twierdząc, że firma nie płaciła podatków.

Airbnb to platforma internetowa, która umożliwia wynajem lokali od osób prywatnych. Serwis powstał w 2008 roku i od tego czasu zrzesza miliony gospodarzy z ponad 191 krajów świata.

Chociaż firma pośredniczyła w wynajmie lokali położonych m. in. we Włoszech, to nie odprowadzała tam podatków. Według oświadczenia prokuratorów Trybunału w Mediolanie, Airbnb Inc. nie zapłaciła Włochom 21% podatku u źródła, który powinien zostać skalkulowany na podstawie 3,7 miliarda euro z przychodów z wynajmu.

Toczy się także śledztwo karnoskarbowe odnośnie trzech osób pracujących dla firmy z siedzibą w San Francisco.

https://www.linkedin.com/posts/robert-nogacki-7503491a5_airbnb-took-in-4bn-in-rent-in-italy-now-activity-7128643989443948544-KY12

 

[Grudzień 2023] Państwa członkowskie Zgromadzenia Ogólnego ONZ większością 125 głosowały za przyjęciem Konwencji o międzynarodowej współpracy podatkowej.

Rezolucja A/C.2/78/L.18/Rev.1, złożona przez Grupę Afrykańską pod tytułem: „Promotion of inclusive and effective international tax cooperation at the United Nations”, została dziś głosowana w siedzibie ONZ w Nowym Jorku – historyczny moment dla Afryki i świata (22/11). Zgłoszona uchwała została przyjęta 125 głosami za, przy 48 głosach przeciw i 9 wstrzymujących się.

https://www.linkedin.com/posts/robert-nogacki-7503491a5_taxes-tax-accounting-activity-7133374735958093828-eSOz

 

Nadużywanie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania do optymalizacji podatkowej

[Październik 2023] Analiza międzynarodowej sieci podwójnych traktatów podatkowych ujawnia duży potencjał unikania podatków. Kraje rozwijające się średnio nie są bardziej narażone na straty w dochodach podatkowych niż inne kraje.

Jednak ta średnia maskuje fakt, że kilka krajów, takich jak Bangladesz, Egipt, Indonezja, Kenia, Uganda i Zambia, jest narażonych na znaczne potencjalne straty w dochodach z podatku u źródła w wyniku zakupów na podstawie traktatów. Odpowiedzialne za to traktaty określane są jako potencjalnie agresywne traktaty podatkowe.

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7108550862519644160