Handel złotem a przeciwdziałanie praniu pieniędzy – Jubilerzy, lombardy i mennice jako instytucje obowiązane

 

Instytucje obowiązane przekazują Generalnemu Inspektorowi informacje o przeprowadzonej transakcji kupna lub sprzedaży wartości dewizowych, której równowartość przekracza 15 000 euro, albo o pośredniczeniu w przeprowadzeniu takiej transakcji. Informacje, o których mowa powyżej zawierają kwotę i walutę transakcji albo wagę i próbę złota dewizowego lub platyny dewizowej będących przedmiotem transakcji.

Ponadto, obowiązki w zakresie AML obciążają także wszystkich innych przedsiębiorców w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców w zakresie, w jakim przyjmują lub dokonują płatności za towary w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10 000 euro, bez względu na to, czy transakcja jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja, czy kilka operacji, które wydają się ze sobą powiązane.

Kancelaria Skarbiec oferuje pomoc dla jubilerów, mennic, lombardów i innych zajmujących się obrotem złotem i wyrobami jubilerskimi w:

 

Najczęściej zadawane pytania>>>

 

Obowiązki AML jubilerów, lombardów i mennic

 

Sześć tajemnic odkrytych przez śledztwo Al Jazee​ra w sprawie złotej mafii

[Kwiecień 2023] Czyste złoto? Nie ma takiej rzeczy. Bez względu na to, gdzie kupujesz złoto i niezależnie od stempla danego kraju, sam charakter handlu złotem sprawia, że niezwykle trudno jest zagwarantować, skąd ono pochodzi. Dochodzenie wykazało, w jaki sposób złoto przemycane z Zimbabwe trafia do Dubaju, a według ekspertów w dziedzinie prania pieniędzy i nielegalnego handlu jest następnie eksportowane do innych głównych ośrodków złota, takich jak Szwajcaria i Londyn.

Transfery te są możliwe, ponieważ złoto jest wielokrotnie topione i rafinowane, a proces ten zaciera wszelkie ślady jego pochodzenia, co szczególnie utrudnia organom ścigania gromadzenie dowodów przeciwko podejrzanym przemytnikom.  Oznacza to również, że trudno mieć pewność, czy złoto zakupione na otwartym rynku jest etycznie i prawnie czyste oraz czy jest wolne od prania i przestępstw.

Zegarek mógł zostać wykonany ze złota pochodzącego z regionu objętego konfliktem lub sztabka złota mogła zostać zmieszana ze złotem przemycanym.  Amjad Rihan, były partner firmy konsultingowej Ernst & Young, był odpowiedzialny za audyt Kaloti z siedzibą w Dubaju dziesięć lat temu, gdy była to jedna z największych rafinerii złota na świecie. W swojej ocenie był bezstronny. „Złoto trafiające do rafinerii po rafinacji jest praktycznie nowym złotem” – powiedział Al Jazeerze.

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7053871059137122305

Złoto jako narzędzie do omijania sankcji

[Listopad 2023] Brytyjska Narodowa Agencja ds. Przestępczości (NCA) wydała w środę czerwony alert dla sektora finansowego, ostrzegając, że Rosja wykorzystuje złoto, aby uniknąć sankcji nałożonych po inwazji na Ukrainę.

Krajowy organ ochrony konkurencji stwierdził, że podejmowane są celowe próby „prania złota objętego sankcjami w celu zamaskowania jego pochodzenia, aby można było je ukrywać w łańcuchach dostaw i sprzedawać w Wielkiej Brytanii i na całym świecie”.

Złoto eksportowane z Rosji od lipca 2022 r. „jest coraz częściej wysyłane do krajów, które nie nakładają sankcji na rosyjskie złoto” – stwierdziła agencja zajmująca się zwalczaniem przestępczości zorganizowanej i międzynarodowej. Złoto można następnie przetopić i przerobić lub rafinować, ukrywając jego pochodzenie.

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7128151462446084096

Handel złotem a przeciwdziałanie praniu pieniędzy Członek zarządu Porsche SE oskarżony o pranie pieniędzy. Siegfried Wolf jest jednym z dwóch „przedsiębiorców” postawionych w stan oskarżenia w sprawie dotyczącej zarzutów posiadania „ukrytego majątku” o wartości około 6,8 mln euro. Austriackie władze antykorupcyjne oskarżyły członka rady nadzorczej Porsche SE, spółki holdingowej Grupy Volkswagen, o pranie pieniędzy w związku z trwającą od kilkudziesięciu lat umową na myśliwce.

Według kilku osób zaznajomionych z sytuacją Siegfried Wolf jest jednym z dwóch oskarżonych „przedsiębiorców”. Sprawa dotyczy zarzutów dotyczących „ukrytego majątku” o wartości około 6,8 mln euro oraz środków zamienionych na złoto i przechowywanych w Szwajcarii – stwierdził w oświadczeniu austriacki prokurator ds. przestępstw gospodarczych i korupcji.

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7072277543856287744