Blokada konta bankowego przez Prokuratora

 

Generalny Inspektor Informacji Finansowej ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić prokuratora o podejrzeniu prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, które GIIF może powziąć w związku z raportem o transakcji podejrzanej SAR albo własnymi czynnościami analitycznymi.

 

Najczęściej zadawane pytania>>>

 

Prokurator może wstrzymać transakcję lub zablokować rachunek na okres do 6 miesięcy po otrzymaniu zawiadomienia, a nawet bez niego:

  • Przez blokadę rachunku ustawodawca rozumie czasowe uniemożliwienie korzystania ze wszystkich lub części wartości majątkowych gromadzonych na rachunku i dysponowania nimi;
  • Przez wstrzymanie transakcji należy rozumieć z kolei czasowe ograniczenie korzystania z wartości majątkowych i dysponowania nimi polegające na uniemożliwieniu przeprowadzenia przez instytucję obowiązaną określonej transakcji lub większej liczby określonych transakcji.

Postanowienie o wstrzymaniu transakcji lub blokadzie rachunku musi określić zakres, sposób i termin, zaś na decyzję Prokuratora w tym zakresie przysługuje zażalenie do sądu.

Prokurator może też przedłużyć wstrzymanie transakcji lub blokadę rachunku na kolejne 6 miesięcy. Instytucja finansowa może poinformować klienta o przekazaniu żądania przez Generalnego Inspektora, a wstrzymanie transakcji lub blokada rachunku upada, jeśli nie zostanie wydane postanowienie o zabezpieczeniu majątkowym lub dowodów rzeczowych przed upływem czasu ich stosowania.

 

Zażalenie na postanowienie o blokadzie rachunku

 

Kancelaria Prawna Skarbiec pomoże Ci przygotować zażalenie na postanowienie  o wstrzymaniu transakcji bądź też postanowienie blokadzie rachunku, a także na dalsze czynności procesowe.

Zażalenie nie wstrzymuje wykonania zaskarżonego postanowienia; sąd jednak, który je wydał, lub sąd powołany do rozpoznania zażalenia może wstrzymać wykonanie postanowienia.

Jeśli doszło do blokady rachunku albo wstrzymania transakcji możemy więc spodziewać się kolejnych czynności procesowych do których zaliczają się wydanie postanowienia o zabezpieczeniu majątkowym albo wydanie postanowienia o zabezpieczeniu dowodów rzeczowych.