Sankcje międzynarodowe – naruszenia i omijanie sankcji

 

Naruszenie przepisów odnoszących się do sankcji międzynarodowych może wiąże się z dotkliwymi karami. Naruszenie sankcji unijnych wiąże się z ryzykiem poniesienia konsekwencji finansowych przez osoby bezpośrednio zaangażowane w przeprowadzenie danej transakcji.

Naczelnicy Urzędów Celno-Skarbowych, w drodze decyzji administracyjnej, mogą nałożyć karę pieniężną za brak przestrzegania sankcji w wysokości do 20 000 000 zł. Naruszenie zakazów wynikających z sankcji, jak również działanie którego celem jest omijanie tych zakazów stanowi przestępstwo zagrożone karą pozbawienia wolności od lat 3.

 

Najczęściej zadawane pytania>>>

 

Ustawa z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego przewiduje że tak surowej karze pieniężnej podlegają osoba lub podmiot, które w stosunku do osoby lub podmiotu wpisanych na listę:

  1. nie dopełniają obowiązku zamrożenia środków finansowych, funduszy lub zasobów gospodarczych lub zakazu udostępniania środków finansowych, funduszy lub zasobów gospodarczych, określonego w art. 2 ust. 1 lub 2 rozporządzenia 765/2006 lub art. 2 rozporządzenia 269/2014,
  2. nie dopełniają obowiązku niezwłocznego przekazywania informacji, wymaganych na podstawie art. 4 ust. 2 lub art. 5 rozporządzenia 765/2006 lub na podstawie art. 7 ust. 1 lub art. 8 rozporządzenia 269/2014,
  3. nie stosują się do zakazu świadomego i celowego udziału w działaniach, których celem lub skutkiem jest ominięcie stosowania środków określonych w art. 2 ust. 1 lub 2 rozporządzenia 765/2006 lub art. 2 rozporządzenia 269/2014.

Kancelaria Skarbiec może pomóc w ocenie czy zachodzi konieczność podjęcia szczególnych działań (zamrożenia środków, przekazywania informacji). Pomożemy też w ocenie czy pewne typy skomplikowanych i niestandardowych transakcji narażają przedsiębiorcę na zarzut świadomego i celowego omijania sankcji.

 

Przedstawiamy bardziej szczegółowo informacje i regulacje odnoszące się do sankcji wobec Rosji, sankcji wobec Korei Północnej i sankcji wobec Wenezueli.

 

Sankcje międzynarodowe i ich omijanie – wybór publikacji

 

Dziecko na pokładzie! Jak kleptokraci i współpracownicy wykorzystują członków rodziny, aby uniknąć sankcji

[Październik 2023] Na jednego członka rodziny Prigożyna nie nałożono dotychczas sankcji: jego najmłodsza córka, Weronika Prigożina, która w momencie wyznaczenia pozostałych członków rodziny była nieletnia. Jak podał „Financial Times”, stała się właścicielką jednego z rodzinnych aktywów – hotelu w Petersburgu w Rosji. Jest to powszechna taktyka stosowana przez kleptokratów i skorumpowanych urzędników w celu kontrolowania aktywów bez bezpośredniego powiązania z nimi. W wielu krajach małe dzieci – nawet niemowlęta – mogą być akcjonariuszami korporacji i rzadko zdarza się, aby nieletni byli karani za działania rodziców, co stanowi sprytne, małe obejście tego problemu.

Praktyki Prigożyna podkreślają znaczenie monitorowania członków rodziny w zwalczaniu korupcji i uchylania się od sankcji. Podobną taktykę stosuje się na całym świecie. W 2022 r. projekt zgłaszania przestępczości zorganizowanej i korupcji (OCCRP), ogólnoświatowa sieć niezależnych ośrodków medialnych i dziennikarzy ujawniających przestępczość i korupcję, oraz jej partnerzy zidentyfikowali prawie 300 nieletnich, którzy byli akcjonariuszami spółek z siedzibą w Luksemburgu od 2020 r. Byli wśród nich roczny Mongoł wymieniony jako współwłaściciel dużej spółki węglowej i troje dzieci – jedno zaledwie 3-miesięczne – z elitarnej rodziny azerbejdżańskiej, której firma zdobyła kontrakty rządowe na całym świecie i zainwestowała w jeden z największych banków w Azerbejdżanie.

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7109982195498307584

 

„Strefa konwergencji. Ewolucja stosowania ukierunkowanych sankcji wobec przestępczości zorganizowanej” Matt Herbert i Lucia Bird Ruiz-Benitez De Lugo

Niniejszy raport stanowi początek serii publikacji GI-TOC (Globalna Inicjatywa Przeciwko Transnarodowej Przestępczości Zorganizowanej), które zagłębiają się w skuteczność ukierunkowanych sankcji wobec osób lub grup przestępczych:

  1. wyjaśnienie sankcji celowych i ich powiązanie z historycznym wykorzystaniem sankcji jako narzędzia w polityka zagraniczna;
  2. rozwój programów jednostronnych sankcji USA;
  3. ewolucja podejścia ONZ do nakładania sankcji na podmioty #przestępcze;
  4. jak UE i Wielka Brytania zaczęły zmieniać swoje podejście do sankcji, skupiając się szczególnie na zorganizowanych podmiotach przestępczych.

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7116843556639584256/

 

[Październik 2023] Alert Departamentu Skarbu USA podkreśla, w jaki sposób sieci finansowe umożliwiają Rosji uchylanie się od handlu. Departament Skarbu USA ostrzega, że firmy produkujące lub sprzedające elektronikę i maszyny podwójnego zastosowania są narażone na ryzyko pomagania Rosji w uchylaniu się od kontroli eksportu za pośrednictwem pośredników za granicą.

Według FinCEN dane BSA zidentyfikowały sieci firm w Chinach, Hongkongu, Turcji, Zjednoczonych Emiratach Arabskich i innych miejscach w Azji Środkowej, które nabywają i wysyłają zakazane towary do Rosji. W niektórych przypadkach FinCEN dokonał przeglądu transakcji między tymi przedsiębiorstwami a rosyjskimi odpowiednikami już w styczniu 2020 r., wykazując wartość danych sprzed inwazji dla ustalenia, które firmy wcześniej eksportowały do Rosji i które mogą być obarczone podwyższonym ryzykiem przekierowania i przeładunku.

Dane zebrane i przeanalizowane przez Kharon wskazują, że ekspansywna sieć firm w wielu jurysdykcjach przeładunkowych w dalszym ciągu dostarcza rosyjskim użytkownikom końcowym zaawansowane chipy, sprzęt nawigacyjny i inne produkty wojskowe oznaczone flagami UE, USA, Wielkiej Brytanii i Japonii.

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7115071256105824256

 

[Październik 2023]  Prokuratura paryska prowadzi śledztwo w sprawie transakcji finansowych, w których brał udział francuski miliarder Bernard Arnault i rosyjski biznesmen.

Prokuratorzy badają transakcje z udziałem Arnaulta, którego posiadanie w grupie dóbr luksusowych LVMH uczyniło go drugą najbogatszą osobą na świecie po Elonie Musku i Nikołaju Sarkisowie – podał Reuters, powołując się na oświadczenie paryskiej prokuratury. Brat Sarkisowa, Siergiej, założył rosyjską firmę ubezpieczeniową Reso-Garantia.

O śledztwie jako pierwsza poinformowała francuska gazeta Le Monde, powołując się na transakcje dotyczące nieruchomości w ośrodku narciarskim Courchevel. Przytoczyła dokument z grudnia 2022 r. sporządzony przez Tracfin, część francuskiego wymiaru sprawiedliwości skupiającą się na zwalczaniu #prania pieniędzy, w którym podobno wymienia się transakcje, „które mogą charakteryzować pranie pieniędzy”.

Prokuratorzy stwierdzili, że śledztwo dotyczy działalności w Courchevel, luksusowym ośrodku narciarskim we francuskich Alpach, gdzie „Le Monde”, powołując się na francuską jednostkę wywiadu finansowego, podał, że Sarkisow nabył kilka mieszkań w 2018 r. w drodze złożonej transakcji obejmującej pożyczkę od jednej ze spółek Arnault. , chociaż jego nazwisko nie pojawia się na umowie.

Skomplikowana transakcja, zawarta za pośrednictwem różnych podmiotów prawnych, mogła mieć na celu ukrycie pochodzenia funduszy, powiedział francuskiemu dziennikowi anonimowy urzędnik wywiadu.

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7113534080574533633

 

[Sierpień 2023] (BLOOMBERG NEWS) Kiedy zachodnie firmy i międzynarodowi inwestorzy spieszyli się do opuszczenia Rosji w obliczu inwazji na Ukrainę i wynikających z niej szeroko zakrojonych sankcji, desperacko pragnęli zamienić swoje ruble na dolary. Dla handlowców walutowych w takich firmach jak Goldman Sachs, Citigroup i JPMorgan Chase & Co. był to łatwy pieniądz: znaleźli sposób na zdobycie dolarów po niskiej cenie, a następnie sprzedanie ich uciekającym klientom po solidnej marży, bez naruszania zasad sankcji, twierdzą osoby posiadające bezpośrednią wiedzę o transakcjach.

Aby tego dokonać, twierdzili ludzie, firmy z Wall Street zwróciły się do nieznanego źródła, z którym wcześniej rzadko handlowali dolarami: pożyczkodawców z siedzibą w krajach uznawanych przez Rosję za „przyjazne” i nieobjętych sankcjami przez USA, takich jak Halyk Savings Bank of Kazakhstan JSC i First Heartland Jusan Bank JSC i Kaspi.kz JSC w Kazachstanie oraz Ameriabank CJSC w Armenii. Pożyczkodawcy ci mogli kupować dolary bezpośrednio od rosyjskich banków po lokalnym kursie wymiany waluty tego kraju, który czasami był znacznie niższy od kursu notowanego za granicą – twierdzili ludzie.

Transakcje pomogły przekształcić małe platformy handlowe w maszyny do bicia pieniędzy i spowodowały szerszy wzrost przychodów z handlu instrumentami o stałym dochodzie, drugi co do wielkości od dekady. Według osób, które poprosiły o anonimowość ze względu na poufność szczegółów, Goldman Sachs, Citigroup i JPMorgan zarobiły w zeszłym roku setki milionów dolarów na handlu rublem będącym przedmiotem wojny.

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7093388948693000192