Śledztwa gospodarcze

 

W zakresie tzw. śledztw gospodarczych Profesjonalny Wywiad Gospodarczy Skarbiec oferuje przygotowanie prawnych audytów korporacyjnych w interesie akcjonariuszy, rad nadzorczych bądź zarządów.

 

Najczęściej zadawane pytania>>>

 

Śledztwa gospodarcze polegają one na analizie dokumentacji korporacyjnej, procedur działania i kontraktów spółki w celu uzyskania odpowiedzi na pytania:

  • Czy spółka i/lub członkowie jej organów są zagrożeni odpowiedzialnością wynikającą z przepisów prawa podatkowego, handlowego, upadłościowego bądź ryzykiem odpowiedzialności za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu?
  • Czy istnieje ryzyko wyprowadzania środków ze spółki przez pracowników, menadżerów albo podmioty trzecie?
  • Czy dokumentacja spółki zapewnia rzetelną i pełną wiedzę o stanie spraw spółki?
  • Czy niektóre transakcje spółki mają podejrzany, niestandardowy charakter?
  • Czy umowy spółki zawierają wady prawne, niestandardowe regulacje odnośnie kar umownych, okresów wypowiedzenia bądź inne postanowienia, które mogą narazić spółkę na dodatkową odpowiedzialność?
  • Czy procedury działania podmiotu umożliwiają wykrywanie podejrzanych transakcji i zapobieganie im?